OZ Nádej človeka  so sídlom v Príbovciach
IČO 37975331

Vážení spoluobčania, za Vašu podporu našej všeobecne prospešnej činnosti vopred ďakujeme. Jedným zo zdrojov je 2%-ný podiel zo  zaplatených daní fyzických a právnických osôb, alebo prostredníctvom darcovského portálu z každého vášho nákupu v e shopoch.


1. Podielom zo  zaplatených daní fyzických a právnických osôb

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Jedná sa o vyhlásenie, ktoré odovzdáte svojmu zamestnávateľovi. Pokiaľ si vykonávate ročné zúčtovanie dane z príjmu sami, potom v záverečnej časti daňového vyhlásenia uvediete nasledovné údaje:
Občianske združenie Nádej človeka, sídlo: Príbovce, IČO 37975331

Poucenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane

 

2. Pridaním sa k podporovateľom prostredníctvom darcovského portálu www.podporte.sk kde nás podporíte pri vašom e shop nákupe. Nebude vás to stáť nič navyše. Pre viac informácií prosím kliknite TU

 

Pomôžte nám takto získať viac zdrojov pre našu činnosť.

                                                                                                          Kamil Cejpek
                                                                                                          predseda OZ NČ

 

Na zobrazenie prílohy je potrebný program Acrobat Reader, ktorý si môžete stiahnuť TU