a

OZ Nádej človeka  so sídlom v Príbovciach oznamuje, že v Obecnej knižnici je k dispozícii pre záujemcov prvá elektronická kniha o Príbovciach od autorov Kazimíra Rusnáka a Kamila Cejpeka.

Cena DVD s názvom "Príbovce vo fotografii" je 2,00 EUR.

Za prejavenú priazeň a záujem ďakujeme.

ddff