Galérie:

Apríl 2018: Príbovská literárno-hudobná jar

Jún 2017: Banská Štiavnica - Kremnica

August 2015: Prehliadka historických klobúkov

Január 2015: Stretnutie generácií

Jún 2014: Príbovská jar

Marec 2014: Fašiangy

Október 2013: Príbeh zvonov

November 2012: Pamiatka zosnulých

August 2012: Agrokomplex Nitra 2012

Máj 2012: Príbovská jar

Január 2012: Stretnutie generácií

December 2010: Príbovské Vianoce

August 2010: Agrokomplex Nitra 2010

December 2009: Vianočný koncert

Máj 2009: Turistický výlet na Tlstú

Máj 2009: Jarný koncert v evanjelickom chráme

Príbovský kaštieľ

August 2008: Príchod Eura

Jún 2008: Materská škola v Príbovciach

Marec 2008: Medzinárodný deň žien

Máj 2007: Katolícko-evanjelické stretnutie

December 2006: Príbovské Vianoce

Marec 2006: Knižná publikácia Príbovce (Jozef Krško)