Predseda: Doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.

tel.č.: 0907 037 360, e-mail: kamil.cejpek@gmail.com

 

Členovia predsedníctva:

Kamil Cejpek (tel.č.: 0905 735 208),

Milan Taraba (tel.č.: 0905 735 208),

Mária Remšíková (tel.č.: 0905 735 208),

Eleonóra Bročková (tel.č.: 0907 651 087),

J. Blahušiaková (tel.č.: 0949 441 220).

 

Členovia kontrolnej komisie:

Milada Junasová,

Ľubica Vladárová,

Štefánia Andelová.

 

Hospodár:

Eleonóra Bročková, e-mail: brockova@atlas.sk,

Eva Andrášiková, e-mail: evita 98@azet.sk.

 

 

 

 

Webmaster: MariusDesign (web: mariusdesign.zaridi.to)