Záznam zo zasadnutia OZ NČ: marec 2018

Záznam zo zasadnutia OZ NČ: október 2017

Záznam zo zasadnutia OZ NČ: 13. máj 2017

Záznam zo zasadnutia OZ NČ: 5. máj 2017

Záznam zo zasadnutia OZ NČ: marec 2017

Záznam zo zasadnutia OZ NČ: október 2016

Záznam zo zasadnutia OZ NČ: júl 2016

Záznam zo zasadnutia OZ NČ: apríl 2016

Záznam zo zasadnutia OZ NČ: január 2016

Záznam zo zasadnutia OZ NČ: september 2015

Záznam zo zasadnutia OZ NČ: jún 2015